Dank u wel voor uw melding…

Zodra we uw mail hebben ontvangen zullen we uw melding nazien en indien nodig correcties aanbrengen. 
Indien u binnen de 48 uur geen reactie hebt ontvangen hebben we het euvel zonder verdere vragen kunnen oplossen. 
Wij danken u voor het invullen van het invulformulier en wensen u verder een fijne web-ervaring bij de Covamo-groep.